واحد جذب و استخدام کارمانیا توسعه

تمامی اطلاعیه های استخدامی و روند جذب واحد نیروی انسانی شرکت کارمانیا توسعه از این طریق انجام خواهد شد. در صورت داشتن آمادگی میتوانید در هر یک از اعلامیه های زیر اعلام آمادگی نمایید:

*نکته مهم : تمامی مراحل جذب نیرو شرکت کارمانیا توسعه از طریق پلتفرم جابینجا انجام خواهد شد!

استخدام جذب برنامه نویس کارآموز

شرکت کارمانیا توسعه بین الملل پارس در نظر دارد تا تعدادی برنامه نویس کارآموز جذب نماید. موارد نیاز: برنامه نویس وب (فرانت اند ، بک اند) , برنامه نویس موبایل

جذب کارآموز برنامه نویس

اطلاعات اولیه(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
بیشترین مقدار آپلود فایل: 30 MB.